• بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .
  • درجهعضو
  • مطالب ارسالی0
  • تاریخ عضویتیکشنبه 12 آبان 1398
  • آخرین فعالیت درسه شنبه 05 آذر 1398 ساعت : 14:49
  • تاریخ تولدپنجشنبه 28 بهمن 1378
  • جنسیتدختر
  • کشورجمهوری آذربایجان
  • شهروارد نشده
  این پروفایل فاقد مطلب است.