• درجهعضو
  • مطالب ارسالی0
  • تاریخ عضویتپنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
  • آخرین فعالیت درجمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت : 14:31
  • تاریخ تولدپنجشنبه 11 دی 1348
  • جنسیتپسر
  • کشورجمهوری آذربایجان
  • شهروارد نشده
  این پروفایل فاقد مطلب است.